ساعات کاری :

یک شنبه تا سه شنبه 16 تا 19 برای ویزیت
شنبه تا چهارشنبه 16 تا 19 پاسخگویی به بیماران

آدرس :

ابتدای کردستان جنوب - ساختمان کردستان - طبقه سوم - واحد 11

رزرو نوبت

لطفا قبل از مراجعه، یک زمان رزرو نمایید.

ارتباط با ما

02188032931
[email protected]

چاپ یک مقاله جدید

چاپ مقاله جدید دکتر گرامی

در یکی از مقاله‌هایم تأثیرات ناقرینگی قدامی ـ خلفی موقعیت مولرها با دو رویکرد محاسباتی و روش المان محدود ارزیابی شدند. در مواقعی که یک هدگیر نمی‌تواند با وجود وضعیت قرینه، عملکرد قرینه داشته باشد، حالتی است که دندان‌های کرسی وضعیت قرارگیری ناقرینه‌ای در بعد قدامی ـ خلفی دارند.

توانستم این ایده را به مدد دو تن از دوستانم با نام‌هایProfessor Kizilova  از دانشگاه فناوری ورشو و دکتر    Yurij Romashov از دانشگاه خارکوف اکراین بررسی کنیم و پس از داوری در سال ۲۰۱۶ تحت یک مقاله به چاپ برسانیم.

Vol. 18, No. 4,

Acta of Bioengineering and Biomechanics

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم